מתן אהרוני

דוקטורנט, אוניברסיטת חיפה

 תחומי עיסוק ומחקר:

 ​קולנוע קהילתי, קולנוע מזרחי, קולנוע חרדי, תקשורת קהילתית ואלטרנטיבית בישראל, אנתרופולוגיה של המדיה.

עבודתי עוסקת בקולנוע קהילתי חרדי בישראל ונעשית בעזרת הנחייתה של פרופ' תמר כתריאל. בעבודתי אני מתלווה ליוצרים של סרטים חרדיים לאורך תהליך הפקתם של סרטי חרדיים מתוך מטרה להבין ולפרש את מהות העשייה הקולנועית בחברה החרדית בישראל. במסגרת המחקר אני בוחן את הקשרים והיחסים בין קולנוע ישראלי לקולנוע קהילתי, בין תרבויות של קהילות חרדים לתרבויות חיצוניות להן ומעלה שאלות על מיקומם של היוצרים החרדים הנמצאים בתווך שבין שתי תרבויות, חילוניות וחרדיות. כמו כן אני עסוק בבחינת השלכות עשייתם התרבותית-הקולנועית של היוצרים.

השיטה בה אני משתמש במחקרי מכונה "אתנוגרפיה של המדיה". אני עורך עבודת שדה, כלומר מתצפת וגם משתתף בהפקות הסרטים במשך למעלה משנתיים כדי לנסות ולענות על השאלות המעסיקות אותי כגון על אופני העשייה הקהילתית והשלכות כניסת הקולנוע לעולם התרבותי החרדי.פעילויות והצעות

אשמח להתראיין

הרצאות למבוגרים

תחומי עניין

אומנות, תיאטרון ותרבות חומרית

דת ודתיות

החברה בישראל

שיח, תקשורת, מדיה ושפה