מתן שחק

דוקטורנט, האוניברסיטה העברית

תחומי עיסוק ומחקר:

 שיח האושר המודרני, תרבות טיפולית, תרבות צרכנית, סוציולוגיה ואנתרופולוגיה של המדע.

את עבודת התיזה שלי כתבתי על תופעת הקואצ'ינג שחדרה לארץ במשנה מרץ בשנים האחרונות. תופעה זו משכה את תשומת ליבי הודות לאופן הייחודי בו משלבת רעיונות וטכניקות טיפוליות עם שפה ושיטות כלכליות-יזמיות בעיצוב דרכים להבנה עצמית ולהכוונת פעולה חברתית. המחקר התבסס על אתנוגרפיה שכללה ראיונות עם מאמנים ומתאמנים, תצפית משתתפת בקורס אימון, וניתוח טקסטים למאמנים ולמתאמנים. העבודה עסקה בקשרים שבין תרבות טיפולית, קפיטליזם צרכני, ואינדיבידואליזם יזמי המעצב את מודל האדם לאור רעיונות ופרקטיקות של תרבות שוק. העבודה העלתה שאלות רבות אודות אופן העיצוב של האדם הרציונאלי, האתיקה הנובעת מפרקטיקות אלה, והבעיות העולות מהדרישה הנחרצת להיות אותנטי, לבחור לא רק סגנון חיים אלא זהות אישית וקשרים חברתיים, ולהבטיח חירות אישית בסיטואציות שונות. בשדה זה, רעיונות ליבראליים ורומנטיים משתלבים עם רעיונות ופרקטיקות מסחריות ויזמיות בעיצוב עצמיות וחברתיות.

נושא המחקר השני בו אני עוסק הוא תרבות האושר העכשווית, גם בתרבות הפופולארית וגם בתרבות המומחים, בדיסיפלינות אקדמיות ובמוסדות ציבוריים. שדה זה משלב נקודות מבט מסוציולוגיה של המדע, פוליטיקה, תרבות פופולארית, והיסטוריה של מוסר תועלתני וליברליזם. אני בוחן את האופן בו מעוצב אידיאל האושר העכשווי, בשינויים שחלו בו ובהקשרים בו מופיע (חברתי, פוליטי, כלכלי) מבחינה היסטורית, ובהתפתחותו חסרת התקדים של שיח זה מסוף שנות ה-70 הן בשיח העממי והן בשיח המקצועי-אקדמי. אני מתמקד בבחינת הטכניקות המוצעות למדידה, ניטור, ייצור והגברת אושר, הן ברמה האישית והן ברמה המוסדית. כחלק מזה,  אני כותב על רגשות בתיאוריות ושיטות טיפול פסיכולוגיות שונות, על היסטוריה התרבותית של העיסוק הפסיכולוגי ברגשות, ועל אופן הבנתם ועיצובם ככלי מרכזי להבנת הנפש לעיצוב עצמי, ליצירת רווחה אישית וסיפוק, ולניהול קשרים חברתיים.

נושא המחקר השלישי שלי הוא רציונאליות כקטגוריה תרבותית ואידיאל מוסרי מודרני, באופנים בו מנוסח וממוסד, בפרקטיקות המכוונות ליצור ולהפיץ אותו, ובשינויים התרבותיים במושג עצמו ובשיטות לייצורו החברתי. עבודה זו מתמקדת בנוסף להיסטוריה החברתית והתרבותית של מושג האושר בדמוקרטיות ליבראליות, גם בהיסטוריה כזו של מושג האינטרס האישי ותהליכי התמסדותו כהנחה מרכזית אודות האדם בתיאוריה כלכלית ובפרקטיקה הפסיכולוגית. מושג האינטרס האישי משמעותי מפני שכורך יחד את הבסיס הפילוסופי להנת הרציונאליות, התועלתנות, והחשיבות של רגשות ונטיות סובייקטיביות בהכוונה המוסרית של הפרט. נושא זה קשור לאנתרופולוגיה של המודרניות, אתיקה חילונית, כלכלה פוליטית, ליבראליזם, ונאורות.פעילויות והצעות

אשמח להתראיין

הרצאות למבוגרים

הרצאות לבתי ספר

הרצאות בחינוך הלא פורמלי

תחומי עניין

בריאות וגוף

שיח, תקשורת, מדיה ושפה

תיירות, תחבורה ותרבות הצריכה