נועה לויכטר

דוקטורנטית, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

 תחומי עיסוק ומחקר: מדינה, אזרחות ולאומיות, ארגונים והתנהגות ארגונית, ביורוקרטיה, מדינת רווחה

 אנתרופולוגיה עבורי היא בראש ובראשונה דרך להבין את העולם החברתי. השאלות שאני מפנה, הן בהוראה והן במחקר, נוגעות לאופנים בהם אנשים חווים, מרגישים, מבינים את עולמם, ולדרכים בהן הבנות אלו מעצבות בתורן פעולה.

 בעבודת התזה שלי, שאלתי אודות פניותיהם של ישראלים לקבלת אזרחות נוספת, או, כפי שנהוג יותר לכנותן, "הוצאת דרכונים אירופאיים". התמקדתי בעיקר בשיח על רכישתה של אזרחות נוספת, הנשען על רטוריקה של אופציות ועל תפיסה אוטופית של אירופה, התמקדות שאפשרה לי לשאול לא מה הדרכון מאפשר לעשות בפועל, אלא איך חושבים ומדמיינים באמצעותו קהילה לאומית ושייכות אזרחית, וטענתי כי הוא מאפשר, באופן פרדוקסלי מעט, דווקא תפיסה מחודשת ומחוזקת של השתייכות אישית וקולקטיבית לישראל.

 עבודת הדוקטורט שלי עוסקת במפגשים ביורוקרטיים, מתוך הנחה שניתן ורצוי לראות בהם אתר בו עולות, מתגבשות ומשתנות הבנות אודות מדינה, אזרחות וזהות לאומית. אני שואלת אודות מפגשים אלו ומבקשת לאתר את ההגיונות השונים העולים מהם והמעצבים את המערכת הביורוקרטית כאתר של משא ומתן. הבנות אלו מאפשרות לחשוב מחדש לא רק על ביורוקרטיה מדינתית בפני עצמה, אלא גם על סוגיות של מדינה, אזרחות ולאומיות, מדיניות רווחה, עולם העבודה וייעוץ ארגוני, ועשייה חברתית של התנגדות ושינוי.פעילויות והצעות

אשמח להתראיין

הרצאות למבוגרים

הרצאות לבתי ספר

תחומי עניין

הגירה, אתניות ולאומיות

החברה בישראל

קהילה, כפר ועיר

קונפליקט ופוליטיקה, בירוקרטיה וכוח