נעם קסטל

האוניברסיטה העברית בירושלים

המחקר האנתרופולוגיה בו עסקתי מתמקד באופני יצוג העצמי באמצעות תקשורת סמלית וחומרית.

במסגרת לימודי התואר השני חקרתי את האופנים בהם משמשים חלונות תצוגה קטנים (ויטרינות) בדיור מוגן למבוגרים כזירה חברתית, רוויה במסרים ובמשמעויות חברתיות.

מאז מתמקד עיסוקי האנתרופולוגי בתרבות וקהילות הקוד הפתוח. המדובר בהתגבשות חברתית מתווכת מחשב סביב מיזמי פיתוח תוכנה. קהילות קוד פתוח מציעות דגם חדש של שיתוף פעולה ויצירה, בעלי דמיון והבדלים מדפוסי היצור המסורתיים.

אשמח לדון ב:

א. כיצד אנו מתנהלים ומספרים את סיפורי חיינו לאחרים? מהם השיקולים והכלים (החומריים והסיפוריים) המשמשים אותנו?

ב. קהלים המתעניינים בהבנת בקהילות קוד פתוח – מהו קוד, כיצד עובדים יחד מרחוק, מי קובע מהי הצלחה, האם קהילות פתוחות הן גם דמוקרטיות?פעילויות והצעות

הרצאות למבוגרים

הרצאות לבתי ספר

הרצאות בחינוך הלא פורמלי

תחומי עניין

אומנות, תיאטרון ותרבות חומרית

אנתרופולוגיה יישומית ומעורבת

חינוך ושלבי החיים

טקסים והנצחה

כלכלה ועבודה

לא בבית, אנתרופולוגיה מחוץ לישראל

ניהול ומנהיגות

שיח, תקשורת, מדיה ושפה