נעמה בלטמן-תומאס

דוקטורנטית, אוניברסיטת בן-גוריון

תחומי עניין ומחקר:

חברה פלסטינית בישראל, אזרחות והגירה, אנתרופולוגיה וסוציולוגיה של העיר, תיאוריות של מרחב, מחאה ותנועות חברתיות, קולוניאליזם וחברות מתיישבים, אוסטרליה והמיעוט הילידי האבוריג'יני, זכויות אדם ובפרט זכויות קבוצות ילידות וזכות בקרקע, מתודולוגיית מחקר השוואתי.

התזה שלי עסקה בתפיסות של גבולות, חוק וריבונות בקרב אזרחים ישראלים המפגינים למול המדינה בשטחים הפלסטינים. ערכתי עבודת שדה שכללה תצפיות וראיונות בקרב שתי קבוצות – מתנחלים ביישוב עמונה ומפגינים נגד הגדר בכפר בלעין – תוך ניסיון להציע כלים לחשוב מחדש את המעמד של אזרחים ישראלים בהקשר של מחאה והתנגדות במרחב קולוניאלי. התנאים הספציפיים הללו, ביקשתי לטעון, מאלצים את המדינה להגדיר מחדש את גבולותיה המרחביים והחוקיים למול אזרחיה שלה בשטח בו היא מבקשת לפעול דווקא למול מי שאינם חברי הטוב המשותף שלה.

עבודת הדוקטורט שלי אף היא השוואתית ועוסקת בהגירת מיעוטים ילידים מאזורים אגרריים אל ערים (פוסט)קולוניאליות. באופן ספציפי אני בוחנת את המעבר של פלסטינים אזרחי ישראל מכפרים בגליל המערבי אל העיר כרמיאל, ואת התניידותם של אבוריג'ינים באוסטרליה משמורות ויישובי פרטיפריה בצפון קווינסלנד לעיר טאוונסוויל. העבודה מחברת בין תיאוריות של העיר ואזרחות בעיר ובין זכויות אדם, ובפרט זכויות ילידיות בקרקע ומימושן במרחב האורבני.

בחודשים הקרובים מסיימת עבודת שדה של כשנה וחצי בכרמיאל ומתעתדת לעבור לטאוונוויל, אוסטליה לכשנה וחצי נוספות, במהלכן אערוך עבודת שדה בקרב הקהילות האבוריג'יניות בעיר. בינתיים, שמחה לדבר בכל פורום שהוא על פירות המחקר שעורכת בכרמיאל ועל קווי המתאר להשוואה בין מקרי הבוחן (בכלל זה, ההיסטוריה הקולוניאלית של ישראל ושל אוסטרליה כמדינות מתיישבים).פעילויות והצעות

אשמח להתראיין

תחומי עניין

הגירה

החברה בישראל

לא בבית, אנתרופולוגיה מחוץ לישראל

קהילה, כפר ועיר