נעמה שקד לוי

האנתרופולוגיה מציעה כלים נהדרים להתבוננות על מה שקורה סביבנו.

בהרצאות שלי אני מבקשת לעורר מחשבה, להעמיד סימני שאלה ולעורר דיונים ערים.

תחומי עיסוק ומחקר:​

המחקר שלי עוסק במסעות "מלכת המדבר": מסע נהיגה אתגרי בג'יפים, לנשים בלבד, המתקיים משנת 1999 ליעדים שונים בעולם. במוקדו של המחקר מספר מישורים:

המישור הראשון הינו בתחום מחקרי התיירות באופן כללי, מחקרים הצוברים תאוצה אך עדיין מתמקדים בעיקר בחוויה התיירותית של גברים המטיילים בעולם. המחקר שלי מאפשר לי התמקדות בחוויה התיירותית של נשים ישראליות: כיצד נשים אלו חוות טיול מסוג זה.

מוקד מעניין נוסף הינו תחום התחבורה כלומר- המשמעויות התרבותיות והחברתיות שישנן לפעולות הנהיגה ולכלי רכב, ובאופן ספציפי משמעויות המוענקות לג'יפים ולנשים הנוהגות בהם במרחבים פראיים ברחבי העולם. תחום מחקר נוסף הינו ישראליותן של הנשים. במחקרים העוסקים בלאומיות באופן כללי נשים הינן שוליות ביותר. במחקרים שנערכו בארץ דמות החייל הקרבי או דמותו של "הצבר" הינן מרכזיות והנשים נחקרות בעיקר בזכות תפקידן כאמהות ורעיות לחיילים. זירת המחקר שלי אפשרה לי לראות כיצד נשים מבטאות את הלאומיות/הישראליות שלהן כנשים בפני עצמן, נשים "עושות" לאומיות אחרת מגברים.

תחום עיסוקי בשלוש השנים האחרונות הינו קידום שוויון באוניברסיטת בן-גוריון בנגב. אני פועלת, חוקרת ומרצה בנושא אי השוויון באקדמיה. כמו כן אני מרצה מספר שנים במסגרת של מכינה קדם צבאית לקהל צעירים מעורב של חניכים דתיים וחילוניים, בנושאים שונים תוך התבססות על הכלים והידע האנתרופולוגי שרכשתי במהלך השנים.

​מן הרצאות שלי יכולים ליהנות קהלים שונים:

מבוגרים וצעירים המעוניינים בהעשרה ובידע, ובחשיבה "אחרת" על המוכר והידוע.

גופים העוסקים ומתעניינים במכוניות ונהיגה, תוך כדי שימת דגש על נשים נוהגות (הנושאות בלמעלה מ42% מרישיונות הנהיגה בישראל).

מוסדות וארגונים המבקשים לקדם מודעות לשוויון בין המינים במקום העבודה תוך הקניית כלים לצעדים ופתרונות שונים לשינוי.

ארגוני נשים.

נעמה שקד לוי 2פעילויות והצעות

אשמח להתראיין

הרצאות למבוגרים

הרצאות בחינוך הלא פורמלי

תחומי עניין

הגירה

מגדר, מיניות ומשפחה

תחבורה ותרבות הצריכה