נתליה גוטקובסקי

דוקטור, אוניברסיטת הרווארד, אקדמיית הרווארד ללימודים בינלאומיים ואזוריים

תחומי עיסוק:  אנתרופולוגיה סביבתית, חינוך לקיימות, מיעוטים,  מגדר

תחומי העניין שלי כוללים:  פיתוח הכפר, חקלאות בת קיימא, מדיניות סביבתית וקיימות, תנועות לשינוי חברתי, חינוך, מגדר, רב תרבותיות ומיעוטים. תחומי הידע והמחקר שלי רלוונטים הן לקובעי מדיניות והן לתנועות לשינוי חברתי.

בדוקטורט התחקיתי אחר האופנים בהם מפורשת ומיושמת התפישה של חקלאות בת קיימא בישראל ומשמעות תפישה זו ביחס לקבוצות חברתיות שונות

תחומי מחקר והוראה נוספים: אנתרופולוגיה של זמן; אנתרופולוגיה של מדע וטכנולוגיה

מאמרים קצרים ונגישים-

 גוטקובסקי, נתליה, דיסני דפנה, רבינוביץ’ דני. 2013. השפעות החקלאות בענף הזית “הסחר ההוגן” על הסביבה. פורסם בכתב העת אקולוגיה וסביבה. גליון 1, פברואר 2013

 נויגרטן תמר, גוטקובסקי נתליה. 2013. גינון קהילתי: אפשרות לבעלות מחודשת על המרחב הציבורי . פורסם בכתב העת מארב, מוסף 13, פברואר 2013פעילויות והצעות

אשמח להתראיין

הרצאות בחינוך הלא פורמלי

תחומי עניין

הגירה, אתניות ולאומיות

החברה בישראל

חינוך ושלבי החיים

סביבה, חקלאות ואוכל

קהילה, כפר ועיר

קונפליקט ופוליטיקה, בירוקרטיה וכוח