ספא אבורביעה

בעלת תואר דוקטור. פוסט דוקטורנטית באוניברסיטת הרווארד

עוסקת באנתרופולוגיה ומגדר, זהות פוסט קולוניאלית, שיח פמיניסטי ערבי ומוסלמי, מתודולוגיה איכותנית ופמיניסטית, היסטוריה אוראלית עם דגש על תיעוד קולות מושתקים.

מחקריי עוסקים באופן ספיציפי בתיעוד נכבת הבדואים בנגב, באמצעות קולותיהם של בני ובנות דור 1948 (הנכבה) וילדיהם (דור שני), זיקתם לאדמה ומאבקם הבין דורי, והמגדרי לשימור זיקתם ההיסטורית למקום. כרגע עוסקת במאבק על המקום בקרב בני ובנות הדור השלישי לנכבה ועומדת על הבדלים בין דוריים ומגדריים בקרבם.

רוב השיח המחקרי והציבורי העוסק במאבק על האדמה בנגב מתמקד בצד הממסדי הישראלי שמתייחס לבדואים כאל נומאדים ופורעי חוק. מחקריי מאתגרים תפיסות אלו בהציגם את קולותיהם ההיסטוריים המספרים על זיקתם ההיסטורית והרציפה של הבדואים לאדמה ומאבקיהם רבי השנים לחזק זיקת ילדיהם למקום ולהתנגד לעקירתם ממנו.

 פעילויות והצעות

אשמח להתראיין

הרצאות למבוגרים

תחומי עניין

הגירה, אתניות ולאומיות

החברה בישראל

מגדר, מיניות ומשפחה

קונפליקט ופוליטיקה, בירוקרטיה וכוח