סקיי גרוס

דוקטור, מכון מינרבה לחקר סוף חיים אוניברסיטת תל אביב

 —

תחומי עיסוק ומחקר: רפואה, מדעי המוח, אתיקה, ידע, מוות, גוף

 ​אני עוסקת באנתרופולוגיה ובסוציולוגיה של הרפואה בדגש אינטרדיסציפלינרי. כמו כן אני עוסקת בביו-אתיקה. אני מרצה בתחום של מדעי המוח גם לציבור הרחב וגם לקהלים מקצועיים. מפעם לפעם אני מתראיינת לרשת ב' בנושאים של מדעי המוח וחברה ושימשתי כיועצת מדעית לסרט דוקומנטרי של ערוץ 8.פעילויות והצעות

אשמח להתראיין

הרצאות למבוגרים

הרצאות בחינוך הלא פורמלי

תחומי עניין

בריאות וגוף

שיח, תקשורת, מדיה ושפה