סראב אבורביעה קווידר

דוקטור, אוניברסיטת בן גוריון

עוסקת במגדר, השכלה ומיעוטים.פעילויות והצעות

הרצאות לבתי ספר

הרצאות בחינוך הלא פורמלי

תחומי עניין

שיטות מחקר