עירית נעמן

תלמידה לתואר שני באוניברסיטת ת"אפעילויות והצעות

תחומי עניין