פולינה באום-טלמור

דוקטורנטית, המכון הבינלאומי לחקר ימאים באוניברסיטת קרדיף, וויילס, בריטניה

2004-2011 בעלת תואר שני באנתרופולוגיה מאוניברסיטת חיפה ותואר ראשון בסוציולוגיה, אנתרופולוגיה ומשאבי אנוש מאוניברסיטת חיפה.

בין 2012-2016 לומדת לדוקטורט במכון הבינלאומי לחקר ימאים באוניברסיטת קרדיף, וויילס, בריטניה.

קישור לעמוד האישי שלי באוניברסיטת קרדיף: http://www.sirc.cf.ac.uk/Polina_Baum.aspx

 מוקד המחקר בתואר השני היה חקר ימאים של הצי הסוחר העובדים על אניות שמובילות סחורה ברחבי העולם. ההתמקדות המחקרית שלי היא באנייה כמקום סגור ומוגבל בו הימאים מנהלים את חייהם. ביצעתי עבודת שדה אתנוגראפית על שתי אניות של הצי הסוחר, במשך שבועיים בכל פעם, תוך ליווי הימאים בכל פעילויותיהם היומיומיות, במהלך עבודתם וזמנם החופשי. המחקר מתבסס על שימוש בשיטת מחקר איכותנית, תוך שילוב של שיטות מחקר שונות, כמו תצפית משתתפת, ראיונות עומק חצי מובנים ושיחות בלתי פורמליות.

 ביכולתי להרצות על כל מה שקשור לביצוע מחקר אתנוגרפי בשדה מחקר מרוחק ומנותק, אותו לא ניתן לעזוב בכל רגע נתון. כמו כן, אוכל לדבר על החוויה של אינדיבידואלים בהימצאות בסביבה המאופיינת בסגירות וכוללניות (הכוונה למוסדות כוללניים אחרים כמו כלא, פנימיה וכדומה) תוך התייחסות למושגים כמו זמן, מרחב ותצורות אלטרנטיביות של מוסד המשפחה. להוסיף על כך, אוכל לשלב הרצאות בנושא ביצוע מחקר איכותני ותכנון תהליך המחקר על כל שלביו (היות ולימדתי שיטות מחקר איכותניות במשך שנתיים במשך לימודיי באוניברסיטת חיפה).

 ההתמקדות שלי במחקר כרגע היא חקר גורמים והשלכות של עזיבת המקצוע עבור ימאים ועבור התעשייה. שיטות המחקר תהיינה משולבות ותכלולנה שימוש במתודולוגיות מחקר איכותני וכמותני.

פולינה באום 2פעילויות והצעות

אשמח להתראיין

הרצאות למבוגרים

תחומי עניין

לא בבית, אנתרופולוגיה מחוץ לישראל

על האנתרופולוגיה