פנינה מוצפי-הלר

פרופסור, אוניברסיטת בן גוריון, המכונים לחקר המדבר

תחומי עניין ומחקר:

חוקרת אפריקה, ישראל והיום-הודו.

חשיבה ביקורתית, תיאוריות פמיניסטיות, שיטות מחקר פמיניסטיות, עיירות פיתוח בישראל, חוסר שיוויון חברתית בישראל, תהליכי התחזקות של נשים מזרחיות בפריפריה, צוענים במדינת ראג'סטאן בהודו, אתניות ומעמד בישראל.

בהקשר לעבודתי בישראל אני מרצה על סיפרי החדש "בקופסאות הבטון" ועוסקת בנושאים של חוסר שיויוון חברתי בישראל, משמעותה של פריפריה ומנגנונים של הדרה חברתית, הבנת האופן שבו נשים מתמודדות עם מסגרות מגבילות, אופיו המיוחד של מחקר אנתרופולוגי פמניסטי.פעילויות והצעות

אשמח להתראיין

תחומי עניין

הגירה, אתניות ולאומיות

החברה בישראל

לא בבית, אנתרופולוגיה מחוץ לישראל

מגדר, מיניות ומשפחה

קהילה, כפר ועיר

שיטות מחקר

חבר/ת אגודה

054-4670909 pninamh@gmail.com