קרן מזוז

דוקטור

תחומי מחקר: אנתרופולוגיה רפואית, סיעוד וטיפול בקשישים, כאב, הגירת עבודה מהפיליפינים, רשתות של דאגה, טקסי טיפול.

אנתרופולוגיה רפואית עוסקת בניתוח צורת הארגון של מערכת הבריאות, על צדדיה המוסדיים והפרטיים, הקשרה לחברה הסובבת ובהשוואה למגמות בעולם.

הרצאות יינתנו לקהלים מגוונים: בבתי אבות, בתי ספר לסיעוד, פקולטות לרפואה, גרונטולוגיה ועבודה סוציאלית, חברות כוח אדם ומוסדות ממשלתיים.

דוגמא להרצאה: המשמעויות הטמונות בברבורים מנייר (ראו תמונה) שמכינות עובדות זרות מהפיליפינים בישראל המועסקות כמטפלות ובאופן בו ניתן להתמודד עם הורה שנעשה סיעודי.

קרן מזוז 2פעילויות והצעות

אשמח להתראיין

הרצאות למבוגרים

תחומי עניין

בריאות וגוף

הגירה, אתניות ולאומיות

טקסים והנצחה