ראובן שפירא

דוקטור, המכללה האקדמית הגליל המערבי

נושאי המחקר נוספים: אנתרופולוגיה של ארגונים, קואופרטיבים וקיבוצים

הידע שלי רלוונטי לכל ארגון שסובל מבעיות ניהול ומנהיגות ואלה רוב הארגונים עם היררכיה אלא שמנהליהם ומנהיגיהם מכחישים את קיומן כולל לעצמם ו/או אינם רוצים בחשיפתן לגורם חיצוני כי אינם מאמינים ביכולתו לסייע בפתרונן; כך למשל נהגו ונוהגים מנהיגי התנועה הקיבוצית אותה אני חוקר. במיוחד הוא רלוונטי לארגונים שיתופיים ודמוקרטיים למיניהם שבעולם הולכים ונעשים פופולריים, כוללים כיום כשביעית מאוכלוסייתו.

בתחום המגדר הידע שלי רלוונטי לכל ארגון שיש בו אפליה מגדרית, כלומר לכל ארגון היררכי להוציא ארגוני נשים.

ספרו האחרון:

Mismanagement, “Jumpers,” and Morality; Covertly Concealed Managerial Ignorance and Immoral Careerism in Industrial Organizations. Routledge, New York and London, 2017

כריכת הספר

תקציר הספר ותוכן ענייניםפעילויות והצעות

אשמח להתראיין

הרצאות למבוגרים

הרצאות לבתי ספר

הרצאות בחינוך הלא פורמלי

תחומי עניין

כלכלה ועבודה

מגדר, מיניות ומשפחה

ניהול ומנהיגות

קהילה, כפר ועיר

שיטות מחקר