ראמז עיד

מכללה אקדמית סכנין, עוסק באנתרופולוגיה סביבתיתפעילויות והצעות

תחומי עניין