רגב נתנזון

מרצה, מכללת הדסה, החוג לתקשורת צילומית

דוקטורנט, אנתרופולוגיה, אוניברסיטת מישיגן, אן-ארבור

 תחומי עיסוק, הוראה ושדות מחקר:​

אנתרופולוגיה חזותית

אנתרופולוגיה אורבנית

אנתרופולוגיה של "דו-קיום"

אנתרופולוגיה ואקטיביזם (אנתרופולוגיה מעורבת)

קישור לפרסומים: http://umich.academia.edu/RegevNathansohnפעילויות והצעות

אשמח להתראיין

הרצאות למבוגרים

הרצאות לבתי ספר

הרצאות בחינוך הלא פורמלי

תחומי עניין

אנתרופולוגיה ויזואלית וקולנוע אתנוגרפי

אנתרופולוגיה יישומית ומעורבת

קהילה, כפר ועיר

קונפליקט ופוליטיקה, בירוקרטיה וכוח