רולי רוזן

דוקטורנטית, אוניברסיטת חיפה

תחומי מחקר והוראה
  • אנתרופולוגיה יישומית ומעורבת
  • הגירה, אתניות ולאומיות
  • החברה בישראל
  • לא בבית, אנתרופולוגיה מחוץ לישראל
  • קהילה, כפר ועיר
תחומי מחקר והוראה נוספים
גלובליזציה, פעילות של ארגוני חברה אזרחית לשינוי חברתי
אבקש להיכלל ביוזמות הבאות:
  • העברת הרצאות מוזמנות

 פעילויות והצעות

הרצאות למבוגרים

תחומי עניין

אנתרופולוגיה יישומית ומעורבת

הגירה, אתניות ולאומיות

החברה בישראל

קהילה, כפר ועיר