רונית גרוסמן חורש

חברת סגל הוראה, המחלקה לסוציולוגיה, מדע המדינה ותקשורת, האוניברסיטה הפתוחה.

תחומי מחקר ועניין:

– קהילות עירוניות

– דת ודתיות

– תיירות, קיבוצים

– תרבות הצריכה

– החברה בישראלפעילויות והצעות

תחומי עניין

דת ודתיות

החברה בישראל

קהילה, כפר ועיר

תיירות, תחבורה ותרבות הצריכה