רועי בכר

אוניברסיטת מילאנו-ביקוקהפעילויות והצעות

תחומי עניין

אנתרופולוגיה יישומית ומעורבת

מגדר, מיניות ומשפחה

קהילה, כפר ועיר

שיח, תקשורת, מדיה ושפה