רותי אבליוביץ

ד”ר רותי אבליוביץ היא עמיתת פוסט דוקטורט בתכנית עמיתי מרטין בובר במדעי הרוח והחברה באוניברסיטה העברית. עבודת הדוקטורט שלי, שאושרה על ידי אוניברסיטת תל-אביב בשנת 2012, עסקה ברטוריקה של דיבור מהבטן ביצירותיהן של אמניות מופע עכשוויות.פעילויות והצעות

תחומי עניין

שיח, תקשורת, מדיה ושפה