רחל רבינוביץ

תואר שני, האוניברסיטה העברית

תחומי מחקר ועניין:

 המאפיין אותי ביותר הוא: רב-תחומיות. הגעתי מאנתרופולוגיה פוסט סטרוקטורלית-

לסמיוטיקה, ומקושרת עם שפה, טקסט, קוגניציה , אבולוציה, מוח ואפילו מתמטיקה.פעילויות והצעות

הרצאות בחינוך הלא פורמלי

תחומי עניין

אומנות

דת ודתיות

טקסים והנצחה

שיח, תקשורת