רינה נאמן

​דוקטור, המכללה האקדמית ת”א-יפו

 תחומי עיסוק ושדות מחקר:​

 עדתיות – יוצאי רומניה בישראל;

 עובדים זרים – פועלי בנין רומנים בישראל;

 עיצוב כמקצוע – סטודנטים בשנקר;

 תנועות חדשות ביהדות – בית תפילה ישראלי בתל-אביב;​

 טקסים; ארכיטקטורה;

 חלל-מקום-טריטוריה;

 תרבות

 דת

יתרונותיה של האנתרופולוגיה נובעים מתשומת הלב שהיא מעניקה לנקודת המבט של הנחקרים, לתפיסה הוליסטית של מצבם ולמגע ישיר עם הנחקרים דרך עבודת שדה, תוך נוכחות נמשכת בשדה, השתתפות בחיי הנחקרים וקיומו של דיאלוג שוטף איתם. יתר על כן, בעידן בן מקובלים שינויים של זהויות חברתיות ואישיות, האנתרופולוגיה עשויה לסייע להבניית ולגיבוש זהויות. תובנות אנתרופולוגיות יכולות לסייע גם לאינטראקציות חברתיות – בינאישיות, בין קבוצתיות ובין קבוצות לפרטים ולתקשורת יותר טובה ביניהם.

בהרצאות ומפגשים אוכל להציג את הפרדיגמה האנתרופולוגית ואת האופנים בהם עקרונות היסוד והמתודולוגיה עשויים לסייע לשיפור התיפקוד של כל מוסד-ארגון-גוף ציבורי או פרטי. נוסף על כך, בחברה רב תרבותית כמו ישראל אנתרופולוגיה יכולה לשמש כמתווך תרבותי.פעילויות והצעות

אשמח להתראיין

הרצאות למבוגרים

הרצאות בחינוך הלא פורמלי

תחומי עניין

אומנות, תיאטרון ותרבות חומרית

דת ודתיות

הגירה, אתניות ולאומיות

טקסים והנצחה