רינה רוטלינגר-ריינר

דוקטור, מכללת תלפיות

תחומי עיסוק ושדות מחקר:​

תיאטרון ואנתרופולוגיה של חברה דתית

קהלי יעד: ציבור שמתעניין בתרבות מקומית – ישראלית , ביחוד ביוזמות בקרב דתיים, מתעניינים בקשר בין תיאטרון וחברהפעילויות והצעות

תחומי עניין

אומנות, תיאטרון ותרבות חומרית

דת ודתיות

החברה בישראל