רפי גרוסגליק

דוקטורנט, אוניברסיטת בן-גוריון

 תחומי עניין ומחקר:

אוכל, גלובליזציה של תרבות, צריכה, סביבה, אוכל אורגני, אכילה אתיתפעילויות והצעות

אשמח להתראיין

הרצאות למבוגרים

תחומי עניין

בריאות וגוף

סביבה

תחבורה ותרבות הצריכה