שירה לוגסי

תואר שני, האוניברסיטה העברית

 פעילויות והצעות

אשמח להתראיין

הרצאות למבוגרים

הרצאות לבתי ספר

הרצאות בחינוך הלא פורמלי

תחומי עניין

אנתרופולוגיה יישומית ומעורבת

הגירה, אתניות ולאומיות

החברה בישראל

חינוך ושלבי החיים

טקסים והנצחה

סביבה, חקלאות ואוכל

על האנתרופולוגיה

קהילה, כפר ועיר

קונפליקט ופוליטיקה, בירוקרטיה וכוח

שיח, תקשורת, מדיה ושפה

שיטות מחקר

תיירות, תחבורה ותרבות הצריכה