שירה מלכה בוקסר

תואר שני, אוניברסיטת תל אביב

 פעילויות והצעות

הרצאות לבתי ספר

הרצאות בחינוך הלא פורמלי

תחומי עניין

החברה בישראל

קהילה, כפר ועיר