שי פררו

עוסק בחקר תנועות דתיות חדשות ורוחניות עכשוויתפעילויות והצעות

תחומי עניין