שלמה גוזמן כרמלי

דוקטורנט, המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה אוניברסיטת בר אילן

תחומי עניין ומחקר:

 אנתרופולוגיה של הדת ושל היהדות, טקסטואליות יהודית, יהדות כתרבות, חרדיות, קבלה מעשית וקבוצות מתבדלות.פעילויות והצעות

תחומי עניין

דת ודתיות

החברה בישראל