תמר אלאור

פרופסור, האוניברסיטה העברית

תחומי עניין ומחקר:

אנתרופולוגיה עיונית, מתודולוגיה, מגדר ודת, תרבות חומריתפעילויות והצעות

תחומי עניין

אומנות, תיאטרון ותרבות חומרית

דת ודתיות

החברה בישראל

מגדר, מיניות ומשפחה

על האנתרופולוגיה