פעילויות והצעות

אנתרופולוגיות ואנתרופולוגים בישראל הם בעלי מומחיות בתחומם, ניתן להזמינם להרצאות ולראיונות בתחומי העיסוק שלהם:

ראיונות

הרצאות

הרצאות בבתי ספר

הרצאות במסגרות חינוך לא פורמאליות