אנתרופולוגיה ויזואלית וקולנוע אתנוגרפי

דנה ארנסט — Dana Ernst

מאיה לבקוביץ

שלי שנהב-קלר

רגב נתנזון