אות מפעל חיים של האגודה האנתרופולוגית הישראלית הוענק לפרופ' הרווי גולדברג

האגודה האנתרופולוגית הישראלית יזמה החל מ-2017 מסורת של הענקת אות מפעל חיים לבכירי האנתרופולוגים הישראליים. הוקמה ועדת האות שכללה את נשיא האגודה  ד"ר ניר אביאלי, ושני נשיאים לשעבר : ד"ר אורית אבוהב וד"ר אנדרה לוי, והחליטה להעניק מדי שנה בכנס השנתי אות מפעל חיים לאחד מחבריה. השנה הוענק האות לפרופ' הרווי גולדברג שכיהן כראש האגודה בשתי קדנציות.

פרטים על האות ודברים שנשאה יו"ר וועדת האות ד"ר אורית אבוהב בכנס