אירועים לקראת יום השואה באוניברסיטת בן גוריון

עיין ערך שואה: עדויות ואתרים בני זמננו

10 באפריל 2018, החל מ-12 בצהריים

פוסטר עיין ערך שואה 

 

תקופת השואה בלוב, היבט ומבט בזיכרון ילדות

11 באפריל  2018 , ערב יום השואה – החל מ-17:00

פוסטר תקופת השואה בלוב