אנתרופולוג יישומי? האגודה רוצה אותך!

האגודה מחפשת אנתרופולוג יישומי שיהיה מעוניין לאייש את נציגות האנתרופולוגים היישומיים בוועד האגודה.

לפניות ולפרטים נוספים נא לפנות לעזרי עמרם, מזכיר האגודה במייל:

isranthro@gmail.com