גילוי דעת האגודה האנתרופולוגית הישראלית, יולי 2016

בתום הליך דמוקרטי שהתחיל באסיפה הכללית שהתקיימה במכללת כנרת ב-9 ביוני, המשיך באסיפה מיוחדת שהתקיימה בתל אביב ב-7 ביולי והושלם בהצבעה אלקטרונית, הוחלט כי האגודה תפרסם גילוי דעת.
בהצבעה האלקטרונית הוחלט ברוב קולות (42 מתוך 61) לפרסם את נוסח גילוי הדעת שהוצע על ידי דני רבינוביץ ויהודה גודמן. זאת על פני הצעה לנוסח מעט שונה שהוגשה על ידי עדי מורנו ומתן קמינר (שזכתה ל-13 קולות).
פרטים נוספים על ההצבעה והנוסחים השונים ניתן למצוא באתר האגודה כאן. הודעה לחברות ולחברים על תוצאות ההצבעה ניתן למצוא כאן.
לקריאת גילוי הדעת בעברית – כאן.
לקריאת גילוי הדעת באנגלית – HERE.