גיליון חדש של "פקפוק" – סביב סוגיות הדוקטורט

"פקפוק", עיתון הסטודנטים של החוג לסוציולוגיה אנתרופולוגיה באוניברסיטה העברית, הוציא גיליון העוסק כולו בסוגיית הדוקטורט.

 

להלן הלינק: http://pickpook.org/