גיליון שלישי לכתב העת 'מגדר'

מגדר הוא כתב עת דיגיטלי רב-תחומי ורב-תרבותי המוקדש לשיח על מגדר ופמיניזם.

ניתן לעיין ולקרוא בגיליון החדש כאן.

קול קורא לגיליון הרביעי ניתן למצוא כאן. תאריך אחרון להגשה: 15.3.2015