גיליונות חדשים לכתבי העת "מגדר" ו"מגמות"

פורסם גיליון רביעי לכתב העת "מגדר", וכן הגיליון השני בכרך נ של כתב העת "מגמות".