הארכה: מועד אחרון חדש להגשת הצעות לכנס 10.2

ניתן להמשיך ולהגיש הצעות למאמרים, מושבים, תערוכות ועבודות תזה מצטיינות עד לתאריך ה-10 בפברואר 2019. קולות הקוראים באתר