הודעת האגודה האנתרופולוגית הישראלית בנוגע ל"קוד האתי"

חברות וחברי האגודה האנתרופולוגית הישראלית עוסקים בחקר תרבות וחברה, לאומיות ואתניות, מעמדות חברתיים-כלכליים, מגדר, מערכות כוח ויחסי כוח, ובעוד נושאים רבים אשר "עומדים במחלוקת ציבורית מוכרת, הבאה לידי ביטוי מתמשך בכנסת ובשיח הציבורי" (מסמך כשר ע"מ 5).

למעשה, קשה לחשוב על מחקר אנתרופולוגי שנערך בעבר ובהווה בישראל ושאינו נתון "במחלוקת ציבורית מוכרת, הבאה לידי ביטוי מתמשך בכנסת ובשיח הציבורי" (שם), וזאת מכיוון שמחקר ביקורתי והכשרת סטודנטים לחשיבה ביקורתית בנושאים אילו מהווים בהכרח נקיטת "עמדה מסוימת במחלוקת ציבורית מוכרת" (שם) – שכן העמדה הביקורתית בוחנת את המציאות ומעירה עליה.
המסמך קובע למעשה כי אנתרופולוגים ישראלים לא יכולים עוד ללמד סטודנטים באוניברסיטאות בישראל.
זה נכון כמובן לכל החוקרים מכל הדיסציפלינות בכל האוניברסיטאות במדינת ישראל: אין מדע שאינו ביקורתי – וגם פעילות מדעית כגון מיגון מערכות מידע, פיתוח מנועי טילים, שינויים אקולוגיים או לימודי מקרא  "עומדים במחלוקת ציבורית מוכרת, הבאה לידי ביטוי מתמשך בכנסת ובשיח הציבורי", זאת אומרת נושאים שאין ללמד אותם.
לפיכך, האגודה האנתרופולוגית הישראלית דוחה מכל וכל את המסמך, מזהירה מפני פגיעה בחופש המחקר ובחופש האקדמי, ומברכת את אגודת הסטודנטים  ואת וועד ראשי האוניברסיטאות על הדחייה החד משמעית של המסמך.
בברכה
ד"ר ניר אביאלי
נשיא האגודה האנתרופולוגית הישראלית
המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה
אוניברסיטת בן גוריון בנגב