הזמנה לאירוע לכבוד פרופ' דון הנדלמן בהגיעו לגבורות

הזמנה לאירוע גבורות פרופ הנדלמן-1 הזמנה לאירוע גבורות פרופ הנדלמן-2