הזמנה להשתתפות בחגיגת ספרים 2017

הזמנה להשתתפות בחגיגת ספרים 2017

במסגרת הכנס ה- 45 של האגודה האנתרופולוגית הישראלית תתקיים "חגיגת ספרים" שבה יוצגו ספרים בתחום
האנתרופולוגיה שהתפרסמו בשנה האחרונה, או שעומדים לראות אור בקרוב.
המעוניינים שספרם יוצג או המעוניינים להמליץ על ספר או על מציג יגישו את הצעתם באתר האגודה
האנתרופולוגית

הקול הקורא המלא כאן