הזמנה לקבוצת מחקר העוסקת בניתוח נתונים באמצעים דיגיטליים

הזמנה לקבוצת חוקרים/ות שמשלבים/ות איסוף ו/או ניתוח נתונים באמצעים דיגיטליים. קבוצה זאת מיועדת לחוקרים/ות שעושים/ות שימוש בתוכנות מחקר (איכותניות, כמותניות או משולבות) כחלק מעבודתם/ן. מטרת הקבוצה היא לשלב ידע, לשתף מחשבות, לחלוק ברעיונות ולספק תמיכה (טכנית, תכנית ורגשית-אינטלקטואלית ) בכל הקשור לשילוב כלים דיגיטליים בעולם המחקרי שלנו.

ניתן להצטרף לקבוצה בקישור זה.

מוזמנים/ות לשמור על קשר:

אוראל בני עמנו, OrelB.Amano@mail.huji.ac.il

המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה | האוניברסיטה העברית בירושלים.