החלטת האגודה האנתרופולוגית הישראלית בנוגע לשביתת האסירים

במסגרת האסיפה הכללית שהתקיימה במהלך הכנס השנתי ה-45 של האגודה האנתרופולוגית הישראלית התקבלה ברוב קולות ההחלטה לתמוך בהצהרה הבאה:

גילוי דעת מאי 2017 – שביתת האסירים