הכנס הישראלי התשיעי לחקר רוחניות עכשווית – הגשת הצעות עד ה-14 בדצמבר

הכנס הישראלי התשיעי לחקר רוחניות עכשווית, יתקיים באוניברסיטת חיפה ב 29 למאי.

אנו מזמינים חוקרים/ות ותלמידות/י מחקר להגיש הצעות להצגת מחקריהם או פאנלים לדיון מחקרי בתחומי הרוחניות העכשווית השונים. את ההצעות להרצאות או למושב יש להגיש לא יאוחר מ-14 בדצמבר 2017 באמצעות המערכת הממוחשבת באתר הכנס.

פרטים נוספים ולינק להגשה בקול הקורא – קול קורא – הכנס הישראלי ה-9 לחקר רוחניות עכשווית