הכנס השנתי בנושא שפה, זהות וקונפליקט בישראל

הכנס יתקיים במכללת בית ברל ביום ראשון, ה-3 ביולי.

את תוכנית הכנס ניתן למצוא כאן.