הפורום האנתרופולוגי בחיפה

פורסם לוח האירועים של פורום המחלקה לאנתרופולוגיה בחיפה. הפגישות תתקיימנה בימי ה' בין השעות 14:00-16:00