הצהרה בנוגע להחלטת הממשלה בנוגע לאונ' אריאל, מכללת הרצוג ומכללת אורות ישראל

ביוני 2015 פרסמה האגודה האנתרופולוגית הישראלית גילוי דעת הקורא לקידום דיאלוג בין ישראלים לפלסטינים ולסיום הכיבוש.

החלטת הממשלה להכפיף את אוניברסיטת אריאל, מכללת הרצוג, ומכללת אורות ישראל למועצה להשכלה גבוהה מעוררת בנו דאגה רבה. מדובר במהלך נוסף שמטרתו טשטוש הגבול המדיני והמנהלי שבין מדינת ישראל לשטחים הכבושים תוך הענקת זכויות אזרחיות לישראלים מעבר לגבולות המדינה וללא כל הכרה בזכויותיהם של הפלשתינים החיים במרחב זה. מהלך זה מעורר חשש כי לישראל, בניגוד למחויבויותיה ולעמדתה הרשמית, אין כל כוונה או רצון להגיע לשלום על בסיס פתרון שתי המדינות (ע"ע נאום בר אילן של ראש הממשלה נתניהו) או לפי כל מתווה אחר.  

וועד האגודה האנתרופולוגית קורא לממשלת ישראל לחזור בה מהחלטתה המזיקה. אנו קוראים למל"ג למלא את תפקידה ולהבהיר לממשלה ולכנסת כי למל"ג יש סמכות אך ורק בשטחי מדינת ישראל הריבונית וכי אין לה כל מעמד פורמלי מעבר לגבולות המדינה.

 ברצוננו להבהיר כי קריאתנו אינה מכוונת כנגד עמיתינו המועסקים במוסדות הנ"ל, או כנגד הסטודנטים הלומדים במוסדות אלו, אלא מופנית כלפי ממשלת ישראל, שר החינוך והמל"ג.

פרופ' ניר אביאלי, נשיא האגודה

וחברי וועד האגודה