הצעת נוהל קבוע להענקת אות מפעל חיים מטעם האגודה

הצעת נוהל לתקנון בנושא הענקת אות מפעל חיים מטעם האגודה

האגודה האנתרופולוגית הישראלית תעניק מדי שנה, במהלך הכנס השנתי, אות מפעל חיים לאנתרופולוג/ית שתרמ/ה משמעותית לאנתרופולוגיה הישראלית. הנוהל המוצע יועמד להצבעה באסיפה הכללית שתתקיים במהלך הכנס ה-47 של האגודה בפארק קרסו למדע ב-27.5. אם יתקבל, יהווה חלק מתקנון האגודה.

בחירת המועמד/ת תיערך על פי הנוהל הבא:

  1. המועמדים יבחרו על ידי ועדת האות שתכלול את נשיא האגודה המכהן, ושניים מנשיאיה לשעבר.
  2. לסירוגין, אחת לשנתיים יצא קול קורא לחברי האגודה להציע מועמד/ת ואחת לשנתיים תציע ועדת האות את המועמד/ת מטעמה. עם זאת, הוועדה שומרת לעצמה את הזכות שלא להעניק את הפרס לאחד המועמדים שהוצעו באותה השנה.
  3. חברי הוועדה יבחרו על ידי חברי ועד האגודה ויתחלפו אחת לשלוש שנים.